Att spara i aktier

Ett av de mest välkända sätten att få rejäl avkastning på sina sparpengar är via att spara i aktier. Anledningen till att många väljer bort aktiesparande är att de saknar kunskap om hur det fungerar och tror att det är svårt att få avkastning. Visst finns det risker med aktier men faktum är att de senaste 100 åren har den svenska börsen stigit med ungefär 10 procent per år! Detta gör att aktiesparande är ett av de bästa sparalternativen för att få avkastning på dina pengar. Ett exempel kan vara att om du sätter in 5000 kr i aktier när ditt barn föds kommer denna summa ha ökat till över 2 miljoner lagom till det att ditt barn går i pension, ifall aktierna du placerat i följer genomsnittet för börsen.

Vart skall jag börja?

Det första du bör bestämma dig för är om du vill spara i fonder eller aktier. Att placera pengar i fonder kan tyckas vara ett enklare alternativ men faktum är att på lång sikt finns det mycket större chans för dina aktier att gå med vinst än dina fonder.  För den som har väldigt lite tid till sitt sparande är fonder ett bra alternativ då de är lättare att köpa/sälja och du kan spara mindre kapital än med aktier.

Om du väljer att börja med aktier så kan det vara bra att först bygga en stabil grund av aktier med relativt låg risk men god chans för avkastning. Stora bolag som varit på marknaden länge och som har en lång historia av uppgång på börsen är ett gott tecken. Väldigt populärt är det att placera pengar i investeringsbolag, t.ex. Investor, Lundbergs och Industrivärden.

När du byggt dig en stabil grund och lärt sig lite om hur allt fungerar kan du allt eftersom ta egna beslut om att placera mer pengar eller sälja av och köpa aktier i något annat. Tänk bara på att ju större chans det är för stor vinst i bolaget desto större är också chansen för en stor förlust.

Vad är en aktie?

Att äga en aktie innebär att du äger en andel i ett aktiebolag. Du har som aktieägare rätt till en del av bolagets vinst men också rösträtt på bolagsstämman som är det högsta beslutande organet för varje aktiebolag. Aktier går att köpa och sälja helt fritt och du får avkastning på dina aktier antingen via att aktiekursen för bolaget går upp eller via årlig utdelning.

Om ett aktiebolag skulle gå i konkurs kan inte ägarna till bolaget hållas personligt ansvariga  utan de får betala ett riskkapital. Det finns två olika sorters aktier som kallas A-aktier och B-aktier. En A-aktie innebär att aktien är röstsvag och en B-aktie innebär att aktien är röststark. Sverige har infört detta sätt för att göra det enklare för de ursprungliga ägarna av bolagen att hålla kontroll över sitt bolag genom att äga ett visst antal B-aktier.

Hur du handlar

Det finns två alternativ hur du får tillväga för att börja handla med aktier.

 • Starta ett VP-konto hos din bank. Du ansluter sedan ett konto till ditt VP-konto där pengar dras ifrån när du handlar dina aktier och eventuell vinst hamnar.
 • Handla via Internet. Du startar då istället en depå hos den bank eller fondkommission du handlar igenom

När du sedan handlar en aktie måste du betala en extraavgift för varje köp du gör. Denna avgift kallas för courtage. Denna avgift betalas till den mäklare som genomför ditt köp. Courtaget kan variera mellan fasta summor eller en procentsats av det du köper. Ett rimligt courtage brukar ligga på ungefär 0,15 – 0,65 %. Kika runt lite vilka mäklare som är billigast och om du handlar för stora summor kan det vara värt att hitta en mäklare som har ett fast courtage på 50-100 kr eller ett courtage som betalas för hela månaden hur mycket du än handlar för.

När du sedan ska köpa din aktie handlar du inte enstaka aktier utan du handlar aktier i poster. En post kan t.ex vara 100 aktier. Du kan sedan välja att bestämma en lägsta säljkurs eller högsta köpkurs för att säkra att du får bästa möjliga utdelning. Detta kallas en limiterad order och tar lite längre tid än en affär efter bästa möjliga kurs som placerar dig först i kön.

Hur du minskar riskerna

Första regeln i att minska riskerna med ditt aktiesparande är att placera din pengar i bolag som är stora och väletablerade på marknaden men har en lågt värderad aktie. Avkastningen för dina aktier kommer inte vara skyhög men du kommer troligen att gå med vinst.

Det är viktigt att förstå att ju mer du chansar desto större avkastning kan du få men det är också större chans att aktierna dyker åt helt fel håll. Det är ett stort chanstagande att placera pengar i  ett bolag som är nya på marknaden och som är i en bransch vars framtid är osäker. Många IT-företag har spekulerats i att vara riktiga vinnare på börsen men i en bransch där trender vänder snabbt är de stora nedgångarna alltid en risk.

Försök därför att inte satsa alla dina pengar i en bransch. Dela upp dina aktier i många olika bolag som sysslar med olika saker för då är chansen minimal att du riskerar alla dina tillgångar. För att vara ännu säkrare bör du också spara pengar på något annat sätt till exempel på ett sparkonto eller i räntefonder där riskerna är extremt låga.

 Hur du läser börssidorna

Det finns många olika termer som du behöver ha koll på när du investerar i aktier och när du ska läsa av hur dina aktier utvecklas.

 • Senast betalt – Den summa som aktien handlades för senast föregående börsdag.
 • Köpkurs – Vad köpare av aktien bjöd sist.
 • Säljkurs – Vad säljare av aktien ville ha för aktien sist.
 • Högst betalt under dagen – Den högsta summan som någon betalade för denna aktie föregående dag.
 • Lägst betalt under dagen – Den lägsta summan som någon betalade för denna aktie föregående dag.
 • Omsättning – Hur många aktier som bytt ägare under dagen.
 • P/e-tal – Aktuell kurs/Vinst per aktie. Ett tal som ställer vinsterna i relation till vad aktien kostar.
 • Direktavkastning – Utdelning/Senast betalt
 • Börsvärde – Antalet aktier multiplicerat med aktiens värde. Vad bolaget är värt just nu.
Vad styr aktiekursen?

Man skulle rent krasst kunna säga att det är köparna själva som styr aktiekursen för företag. Det hela handlar i grund och botten om utbud och efterfrågan. Är det många som vill köpa aktien stiger den i värde och är det många som vill sälja av aktien så minskar den i värde. Om man ser till ett bolags utveckling på väldigt kort sikt kan därför kurvan för värdet på aktien se lite underlig ut, särskilt om det är ett nystartat bolag. Många vill hoppa på tåget från början och lyckas inte företaget att visa på en tydlig vinst tidigt kommer bolaget räknas som övervärderat. Detta även om bolaget växer och tycks finnas överallt. Att hitta bolagen som kommer bli nästa hype är inte alltid det lättaste!

När du handlar med aktier är det viktigt att leta efter de bolag som börsen undervärderar. Ett företag som hela tiden går med vinst och stadigt växer men som ännu inte nåt ett stadie då alla redan satsat pengar i företaget. Här är det viktigt att lära sig att analysera direktavkastning och p/e-tal för att få en klar uppfattning om vilka bolag som är värda att satsa pengar i. Man ser ofta en tydlig upp- eller nedgång då bolagen har års- eller kvartalsrapporter. Då gäller det att analysera framtidsutsikterna för bolaget och vad rapporten kommer att säga. Är det ett bolag som gått stadigt framåt under ett kvartal vore det ju underligt om kvartalsrapporten visade sig vara negativ, men detta kan fortfarande hända. Kanske hade de en ännu högre målsättning. Det kan ha skett omorganisationer i bolaget och kanske har deras framgång lett till att andra bolag fått upp ögonen och vill köpa upp dem. Alla sådana här saker händer och det är ofta plötsliga händelser i företag som gör att kursen går starkt uppåt eller faller våldsamt nedåt.

Det går också att analysera om en aktie kommer gå uppåt eller nedåt efter rådande trend. Detta är ett väldigt kortsiktigt sätt att investera i aktier och du måste vara väldigt aktiv i ditt aktiehandlande. Om ett bolag haft en konstant uppgång på börsen en tid är chansen stor att det kommer fortsätta ett tag till. Du kan då komma att satsa pengar i bolag som egentligen känns övervärderade men om utvecklingen fortsätter kommer de bli ännu mer övervärderade innan trenden vänder. Då gäller det att vara snabb att sälja av för precis som med en uppåtgående trend är det lika stor risk att en aktie som börjar gå nedåt fortsätter att göra så för ett tag framöver.

Substansvärde

Substansvärde är ett sätt att värdera ett företag. Man räknar då ihop summan för företagets marknadsvärde och kollar sedan differensen mellan det och företagets totala skulder. Ett företag som har ett marknadsvärde på 100 Mkr och skulder på 75 Mkr har alltså ett substansvärde på 25 Mkr. Du dividerar sedan detta tal med antalet aktier som finns i företaget och kan då se vad värdet för varje aktie bör vara. Får du fram att varje aktie bör vara värd 20 kr utifrån deras substansvärde men på börsen är värderad lägre är det troligen en god investering. Detta är ett av sätten att hitta de företag som är värda att satsa pengar i och fungerar oftast bäst på lång sikt.

 

 

 

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *