Grön el och Bra Miljöval

Grön el produceras av förnybara energikällor som till exempel vattenkraft, vindkraft och biobränsle. Vad grön el ska göra är att inte släppa ut koldioxid.

Det råder dock debatt kring uttrycken grön el och ren el. Enligt Naturskyddsföreningen är den benämningen ingen garantin på att elproduktionen inte skadar miljön, utan bara att den kommer från en viss energikälla. Ett exempel på grön el som kan skada miljön är vattenkraft, som förvisso inte skapar koldioxidutsläpp men ändå kan förstöra vattendrag och skada växt- och djurliv.

Naturskyddsföreningen (SNF) rekommenderar istället Bra Miljöval, vilket är deras miljömärkning på el. Den ska garantera att till exempel el som produceras genom vattenkraft inte torrlägger vattendrag. Dessutom måste elbolag som är märkta med Bra Miljöval erbjuda vattenpassager för fiskar.

SNF ställer också krav på vindkraft. Vindkraftverk får till exempel inte vara uppsatta i känsliga fågelområden, Natura 2000-områden (områden vars natur är värdefull ur ett EU-perspektiv) eller skyddade skogsområden.

Vad gäller el från biokraft måste elproducenten ha kontroll över sitt bränsle för att bli märkt med Bra Miljöval. Råvaror som kommer från illegala eller ohållbara avverkningar, eller som innehåller genmodifierad bränsle får inte förekomma för att få SNF:s märke. Inte heller palmolja eller uppbrutna stubbar.

Naturskyddsföreningen har en lista på sin hemsida med elbolag som fått miljömärkningen Bra Miljöval. Om det är viktigt för dig att elproduktionen inte skadar miljön är den värd att titta närmare på.

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *