Elcertifikat

Elcertifikatsystemet infördes 2003 som ett stödsystem för att öka användningen av förnybara energikällor som vindkraft, viss vattenkraft och bioenergi. Det är Sverige och Norge som tillsammans har bestämt sig för att arbeta mot att etablera en gemensam elcertifikatmarknad. Mellan 2013 och 2020 ska Sverige och Norge utöka elproduktionen från förnybara källor med 26,4 TWh.

Systemet bygger på att de som producerar förnybar el får ett elcertifikat av staten för varje producerad MWh. Elhandelsföretagen har en skyldighet att skaffa si en viss mängd certifikat, baserat på sin försäljning och användning av del. Det kallas kvotplikt. Producenterna av el får genom försäljning av elcertifikat en extra intäkt som ligger ovanpå vanliga intäkter för försäljningen. Det ska göra att förnybara elkällor har större möjlighet att konkurrera med icke förnybara källor.

Förutom de tidigare nämna källorna (vindkraft, viss vattenkraft och vissa biobränslen) inår solenergi, geotermisk energi, vågenergi och torv i kraftvärmeverk på listan över förnybara energikällor som har rätt att tilldelas elcertifikat.

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *