Elnät

Det är elnätsföretaget som ser till att elektricitet skickas till ditt hem. Till skillnad från elhandelsbolag och elavtal kan du själv inte välja över det elnät du har eftersom det bestäms efter var någonstans du bor. Det finns i Sverige 170 elnätsföretag, men det finns bara ett per geografiskt området eftersom det enligt Energimarknadsinspektionen (Ei) inte skulle vara hållbart att bygga parallella elnät. Elnätsindelning kallas därför för ett naturligt monopol, och det kontrolleras av Ei.

En av Ei:s uppgifter är att se till att elnätsföretagen inte tar ut för stora avgifter för sina kunder. Detta gör Ei genom att sätta en övre gräns för hur mycket företagen får ta ut under en fyraårsperiod.

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *