Barnförsäkring

Barn får oftare bestående skador av sjukdomar än av olyckor, vilket gör att en barnförsäkring borde täcka både sjukdom och olycksfall. Dessvärre täcker försäkringar aldrig något som inträffat innan försäkringen tecknats, vilket gör att medfödda sjukdomar allt som oftast är undantagna (se gravidförsäkring). Det är inte heller ovanligt att psykisk ohälsa har begränsningar i försäkringen.

Vad du och/eller ditt barn kan få ersättning för är vid bestående fysisk eller psykisk funktionsnedsättning (medicinsk invaliditet), bestående oförmåga att arbeta (ekonomisk invaliditet) och vissa allvarliga diagnoser. Även föräldrar som beviljats vårdbidrag, och äldre barn vid sjukskrivning kan få rätt till ersättning.

Barnförsäkringar tecknas alltid ett år åt gången, vilket betyder att priser och villkor kan ändras varje år. De flesta barnförsäkringar räcker fram till att personen fyllt 25 år.

Försäkringsbolag erbjuder försäkringar mellan 440 000 kronor och 2 400 0000 kronor. Ju högre försäkringsbelopp du väljer, desto mer får du i invaliditetsersättning. Om invaliditetsgraden är hög kan vissa bolag ge tilläggsersättning. Den börjar ofta betalas ut vid cirka 20 procents invaliditet. Barnet kan även få ut ersättning från flera försäkringar för samma skada.

Vid ansökan om barnförsäkring måste du lämna uppgifter om barnets hälsa till bolaget. Om de visar sig vara felaktiga riskerar du att förlora rätten till ersättning, samt att försäkringen kan sägas upp. Du måste också fylla i en fullmakt som ger försäkringsbolaget rätt ta in information från läkare och vårdinrättning, samt journalanteckning från barnavårdscentraler.

Det finns en liten risk att ditt barn nekas försäkring, eller blir erbjudna en begränsad försäkring eftersom försäkringsbolaget anser att barnet tillhör högriskgrupp. Ofta erbjuder bolagen då en olycksfallsförsäkring för barnet, och ber dig återkomma när det blivit äldre. Bland de barn som enligt försäkringsbolagen tillhör grupper med hög risk är för tidigt födda, de med låg födelsevikt och adoptivbar.

Du har enligt försäkringsavtalslagen (FAL) har du rätt till en individuell motivering till försäkringsbolagets avslag. Avslaget kan också prövas av almän domstol.

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *