Bilförsäkring

Trafikförsäkring är enligt lag ett måste för dig som äger ett fordon. Den täcker personskador, samt skador på saker som du vållat med bilen. Skador på din bil täcks istället av bilförsäkringen.

Det finns två typ av försäkring till din dil: halv- och helförsäkring. Halvförsäkring innehåller trafik-, , maskin-, brand-, glas-, räddnings-, rättsskydds- och stöldförsäkring. Helförsäkring innehåller alla de delarna, samt vagnförsäkring. Det ger dig ersättning vid trafikolycka, yttre olyckshändelse eller skadegörelse. För att försäkringen ska gälla måste fordonsägaren också stå som försäkringstagare.

Bolagen erbjuder tilläggsförsäkringar som gör att du kan få ut en hyrbil och självriskreducering vid skador. Det kan dock ingå i vissa försäkringsbolags hel- eller halvförsäkringar.

Försäkringsbolag för in aktsamhetskrav i sina försäkringsvillkor. Om de inte efterföljs riskerar du att få mindre ersättning eller helt förlora ersättning. Sådana krav kan till exempel vara att bilen ska servas enligt tillverkarens anvisningar, att bilen inte får utsättas för onormala påfrestningar eller att bilen ska vara låst med rattlås när du lämnar den.

Självrisken varierar naturligtvis mellan olika bolag, men i regel har direktimporterade bilar högre självrisk. Direktimporterade bilar är fordon som inte skickats till Sverige av tillverkaren eller svensk generalagent.

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *