Fritidshusförsäkring

Fritidshusförsäkringar innehåller olika delar för att ersätta eventuella skador på hus, tomt och byggnader på tomten. Det kan exempelvis vara friggebodar, förråd, garage och växthus. Det finns också skydd för saker som förvaras i fritidshus. Försäkringsbolagen erbjuder skydd och ersättning för skador som uppstår på grund av till exempel läckage, stöld eller skadedjur.

Om ditt fritidshus förstörs vid brand eller fallna träd kan hela huset ersättas. Däremot ersätts vanligtvis inte vattenskador som kommit till på grund av att vatten kommit in genom tak eller grund. Försäkringen gäller även så kallade byggnadstillbehör, vilket är köksinredning, värmepanna och rörledningar. Fritidshusförsäkrningen täcker också skador på andra byggnader som är inlagda i avtalet.

Vissa skador som uppstår på mark, staket, växter, bryggor och flaggstänger kan också ges ersättning för, likaså för eventuella skador på saker du förvarar i fritidshuset. Den sistnämnda försäkringen kallas lösöresskydd. Det finns också skydd för juridiska trångmål. Du kan bland annat få ersättning om du som ägare till ett fritidshus blir skadeståndsskyldig, samt att du kan få dina kostnader för ett juridiskt ombud täckta om en tvist uppstår angående till fritidshus.

Vad som är viktigt att tänka på är att fritidshusförsäkring inte är detsamma som hemförsäkring, och att det inte ingår någon hemförsäkring i fritidshusförsäkring. Det innebär att du borde skaffa hemförsäkring om du bor permanent i ett fritidshus.

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *