Hemförsäkring

Hemförsäkringen är de viktigaste försäkringarna. Den täcker väldigt mycket, och kan ge ersättning för bland annat stöld eller skador på dina ägodelar. Alla hemförsäkringar innehåller dessutom reseskydd, rättsskydd och ansvarsskydd, samt överfallsskydd.

Hemförsäkring behöver alla ha, oavsett hur man bor. Om du bor i en hyresrätt räcker det med en vanlig hemförsäkring, men om du bor i en bostadsrätt eller villa krävs särskilda försäkringar. Om du bor i en bostadsrätt kan du till exempel behöva bostadsrättsförsäkring, och om du äger en villa måste byggnaden försäkras med en villaförsäkring. I den ingår ofta en hemförsäkring.

Om du bor i andra hand behöver du en egen hemförsäkring, eftersom att du normalt inte omfattas av ägarens. Samma sak gäller om du är inneboende. Om du delar bostad med en vän kan ni ofta dela på hemförsäkringen, men var noga med att meddela försäkringsbolaget samt undersöka vad som gäller för den aktuella hemförsäkringen.

Alla som är skrivna på samma adress och delar hushåll täcks av samma hemförsäkring. Vissa bolag kräver dock att man har familjeband, och i andra måste varje person namnges i försäkringsavtalet. Det är därför viktigt att kolla upp vad som gäller för just ditt bolag så att du är säker på att försäkringen gäller även dig. Barn som är under 18 år, men som inte är folkbokförda i ditt hushåll, täcks oftast av dina hemförsäkring.

Hemförsäkringar gäller ett år i taget, och går oftast inte att säga upp eller byta under den tiden. Det finns dock undantag, som om du flyttar från bostaden eller in hos en partner.

Hemförsäkringen täcker de mest grundläggande sakerna, som föremål du äger, hyr eller lånar. Du kan också utöka försäkringen så att den täcker fler händelser. Exempel på det är allrisktillägget, som i folkmun kallas drulleförsäkring. Andra exempel är utökade reseskydd och fritidsolycksfallsförsäkring. Det är en god idé att se över vad din hemförsäkring täcker, och vad du kan tänkas behöva lägga till.

En av de viktigaste delarna i hemförsäkringen är just reseskyddet. Om du behöver vård utomlands kan du annars bli väldigt skuldsatt, eftersom du måste stå för kostnaderna själv.

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *