Livförsäkring

En livförsäkring tecknas för att dina efterlevande ska få ersättning vid din bortgång. Det betalas ut i en engångssumma, och bara till de som är inlagda i försäkringen.

När du tecknar en livförsäkring kommer bolaget ställa frågor som rör din hälsa. Om du lämnar uppgifter som visar sig vara oriktiga kan försäkringen sluta gälla, eller så minskar beloppet på ersättningen.

Avtalet för livförsäkringen gäller ett år i taget. Det förnyas varje år, dock tills personer nått en viss ålder. Den varierar mellan olika bolag, men ligger vanligtvis på 65 år.

Vid teckning av livförsäkring kan du komma att få ange förmånstagare. Det är personer som bolagen betalar ut ersättning till. Om inga förmånstagare är angivna betalas istället ersättningen ut enligt ett förmånstagarförordnande. Det kan variera mellan olika försäkringsbolag. Om förmånstagare inte vet om att det existerar en livförsäkring kan ersättningen komma att inte betalas ut, eftersom bolagen inte har någon skyldighet att bevaka och utreda livförsäkringar.

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *