Motorcykelförsäkring

Alla motorcyklar måste enligt lag ha en trafikförsäkring. Den skyddar mot bland annat kostnader som uppstår vid olyckor. Det finns två typer av försäkringar som motorcyklar: Halv- och helförsäkring. Den enda gången du inte behöver försäkra din MC är när den är avställd.

I halvförsäkringen ingår alltid trafik-, stöld-, brand-, glas-, räddnings- och rättsskyddsförsäkring. Vissa bolag erbjuder även försäkringar för maskinskador. Helförsäkringen täcker alla delar som halvförsäkringen täcker, men innehåller också vagnskadeförsäkring. Den ersätter kostnader som uppstår när MC:n skadats vid trafikolyckor, skadegörelse eller andra yttre skador.

Som med de andra fordonsförsäkringarna är det ägaren till motorcykeln som måste stå som försäkringstagare. Annars gäller inte försäkringen. Du kan alltså inte skriva över motorcykeln till någon annan och få ersättning från försäkringen.

I försäkringskraven finns aktsamhetskrav. Om du utsätter motorcykeln för onödig risk kan beloppet på ersättningen minska eller förloras helt. Vid skador kan försäkringsbolagen avgöra om du får ersättning i kontant, eller om de står för reparationen eller ersätter den obrukbara MC:n med ett likvärdigt fordon. Var därför noga med att undersöka vad som gäller för ditt bolag.

Rättsskyddet ersätter kostnader som uppstår vid rättsliga tvister. Sådana kostnader kan vara juridiskt arvode och rättegångskostnader. Du får dock ofta stå för 20 procent av advokat- och rättegångskostnader enligt självrisken. Det beror också på vad ditt bolag bestämt.

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *