Sjuk- och olycksfallsförsäkring

Sjuk- och olycksfallsförsäkring innehåller skydd både för om du på grund av en oförutsedd och yttre skada och/eller sjukdom får bestående invaliditet.

Försäkringen ger ersättning för bland annat medicinsk invaliditet (bestående psykisk och fysik skada), ekonomisk invaliditet (långvarig arbetsoförmåga), dödsfall (livförsäkring) och kostnader för vård vid olycksfall. Vissa bolag ersätter också för allvarliga diagnoser. Det gäller dock aldrig för sådant som inträffat innan försäkringen tecknades.

Försäkringarna tecknas ett år åt gången, och uppdateras i vissa fall automatiskt. Det innebär att försäkringsbolagen årligen kan ändra priser och villkor.

Det gäller naturligtvis att svara sanningsenligt på frågor som rör din hälsa. Du får alltid fylla i ett formulär som handlar om just din hälsa, och om det visar sig att svaren inte stämmer kan ersättningen minska eller utgå helt.

Ersättning för medicinsk invaliditet minskar med åren. När sänkningen börjar varierar mellan olika bolag, och kan börja gälla vid så tidigt ålder som 45. Storleken på ersättningen baseras på det försäkringsbelopp du betalat.

Graden av invaliditet baseras på ett generellt tabellverk som är gemensamt för alla försäkringsbolag. Bolagen kan dock bedöma invaliditetsgraden olika.

Ersättningen för ekonomisk invaliditet baseras dels på försäkringsbeloppet och dels på arbetsoförmågan.

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *