Tjänstepension KAP-KL och AKAP-KL

Du som är född 1985 eller tidigare och är anställd inom kommun, landsting, region, kommunalförbund, kommunförbund eller i ett kommunalt företag har tjänstepensionen KAP-KL. Är du född senare, från 1986 och framåt, är det istället AKAP-KL som gäller.

KAP-KL
KAP-KL började gälla 2006, och ersatte då avtalet PFA. Det här gäller alltså dig som är född 1985 eller tidigare. Din arbetsgivare betalar till din avgiftsbestämda ålderspension in en pensionspremie som motsvarar 4,5 procent av din pensionsgrundande lön. Du får själv välja hur dina pengar ska placeras, vilken sparform och vilket försäkringsbolag.

AKAP-KL
Gäller från 2014, och gäller dig som är född 1986 eller senare. Din arbetsgivare betalar till din avgiftsbestämda ålderpension, med en avgift på 4,5 procent av din inkomst upp till 7,5 inkomstbasbelopp samt 30 procent av din inkomst som överstiger de 7,5 inkomtsbelopp. Du får själv välja hur dina pengar ska placeras, i traditionell pensionsförsäkring eller i fondförsäkring.

AKAP-KL
AKAP-KL gäller från 2014. Avtalet omfattar dig som är född 1986 eller senare. Varje år, utan nedre åldersgräns, betalar din arbetsgivare in pengar till din avgiftsbestämda ålderspension (avgiften är 4,5 procent av din inkomst upp till 7,5 inkomstbasbelopp och 30 procent av din inkomst som överstiger 7,5 inkomstbasbelopp). Du väljer själv hur du vill placera din avgiftsbestämda ålderspension; i traditionell pensionsförsäkring eller i fondförsäkring.

Fakta
Försäkrade: cirka 1 miljon
Företag: alla landsting och kommuner
Premievolym: cirka 13 miljarder kronor per år
Avtalsparter: SKL Sveriges Kommuner och Landsting samt OFR (Fackförbunden inom kommuner och landsting)

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *